CEO น้อยร้อยล้าน ความสำเร็จของเด็กหลังห้อง

หนังสือเล่มนี้ มีเป้าหมายหลักคือให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาตนเอง เป็นการเอาแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสร้างตัวสร้างอาชีพ ซึ่งคนรุ่นใหม่จะมีแนวคิดอีกอย่างว่า การเริ่มทำทุกอย่างในวันที่เป็นเด็กเราจะได้กำไร เพราะถ้าผิดพลาดขึ้นมามันก็คือเด็ก และยังเหลือช่วงอายุที่สามารถจะล้มได้อีกหลายครั้งแต่เด็กรุ่นนี้ล้มยากเพราะเป็นคนที่เข้าถึงข้อมูลมาก

ดังนั้น แนวคิดในการพัฒนาตนเองของคนรุ่นใหม่ เคล็ดลับในการคิดคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ 10 ข้อ สู่พฤติกรรมความเชื่อมั่นเชิงบวก ถ้าคุณทำได้แล้วสักวันคุณจะได้รางวัลชีวิต เรามาดูกันครับว่า เคล็ดลับ 10 ข้อนี้ มีอะไรกันบ้าง

1. การเต็มใจยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นเช่นไร ดีหรือไม่ดี ผู้ชนะที่แท้จริงย่อมยอมรับว่าผลเหล่านั้นเกิดจากการกระทำของเขาเอง

2. การมองทัศนคติในแง่ดี หรือแง่บวก คือเคล็ดลับของผู้ที่ประสบผลสำเร็จที่แท้จริงจะเชื่อมั่นว่าสิ่งใดที่เขาต้องการ สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นเสมอ

3. ใช้อัตตาอันทรงพลังสร้างแรงจูงใจ ผู้ประสบผลสำเร็จที่แท้จริง ย่อมมีความต้องการด้านอัตตาเป็นแรงจูงใจ ได้แก่ การเป็นที่รู้จัก สถานภาพทางสังคม รวมถึงโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถ

4. สร้างพฤติกรรมแห่งความเชื่อมั่นเชิงบวก ถือเป็นพฤติกรรมเชิงรุก

5. ผู้ชนะที่แท้ต้องมีศาสตร์และศิลป์

6. ผู้ชนะย่อมมีศรัทธาเป็นพลังชีวิต การศรัทธาสิ่งที่ตนเห็นอยู่และสัมผัสได้ นั่นหาใช่ความศรัทธาไม่ แต่การศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นย่อมนำมาซึ่งชัยชนะ พร้อมพรั่งพรอันประเสริฐ

7. การใช้จิตสำนึกอย่างสร้างสรรค์

8. ความมั่งมั่นสู่เป้าหมายชีวิต

9. ผู้ชนะสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ไหม่ๆ

10. ผู้ประสบความสำเร็จจะต้องนำพลังแห่งความกระตือรือร้น พลังแห่งการจูงใจ พลังแห่งการมองโลกในแง่ดี พลังความอุตสาหะ พลังแห่งความเห็นอกเห็นใจ พลังความมุ่งมั่น พลังความปรารถนา พลังแห่งชีวิต และพลังแห่งศรัทธา

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเคล็ดลับและจุดเริ่มต้นของความสำเร็จสู่พฤติกรรมความเชื่อมั่นเชิงบวกที่ผู้ทำธุรกิจต้องเรียนรู้และปรับปรุงอยู่เสมอประเด็นสำคัญของชีวิตคือต้องมีสติและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลา หากเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท คุณอาจจะไม่ฉลาดเท่าคนอื่น แต่คุณก็สามารถที่จะมีชีวิตได้ตามที่คุณฝันไว้ขอเพียงคุณเชื่อมันในตนเอง มีวินัยในการใช้ชีวิต อย่าดูถูกและขอให้เชื่อมั่นในตนเอง

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับแนวคิดและการพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ลองศึกษากันดูนะครับ หากสนใจสามารถอ่านต่อได้ในหนังสือ “CEO น้อยร้อยล้าน ความสำเร็จของเด็กหลังห้อง” เขียนโดย คุณปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี นอกจากนี้เรายังมีหนังสือแนวพัฒนาตนเองและเคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจภายในห้องสมุดมารวยมาแนะนำด้วยครับ

-------------------------------------------------

หนังสือแนะนำ

เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การลงทุน ผ่านคลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่มีหนังสือกว่า 20,000 เล่ม ได้ที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30-21:00 น. เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3

ห้องสมุดมารวย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่ บนถนนรัชดาภิเษก ติดกับสถานฑูตจีน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 21.00 น. เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกประตู 3 ติดตามความรู้ที่น่าสนใจ กิจกรรม และหนังสือใหม่ของห้องสมุดคลิก www.maruey.com

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ที่มา : หนังสือCEO น้อยร้อยล้าน: ความสำเร็จของเด็กหลังห้อง
ผู้แต่ง : คุณปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

  • เลขที่ 93 ชั้นใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • โทร. 0-2009-9777
  • ทุกวัน เวลา 08:30 - 21:00 น.
  • ที่ตั้งห้องสมุด