Happy Talent : เก่งให้สุด สุขไปกับงาน

เคยสงสัยกันหรือไม่ครับ ว่า "Talent" ภายในองค์กร คือใคร ทำไมองค์กรถึงจัดให้เราเป็น Talent? ทำอย่างไรเพื่อให้มีโอกาสได้งานที่ต้องการ และมีความโดดเด่นในองค์กรมากกว่าคนอื่น? ร่วมหาคำตอบได้จากหนังสือ “Happy Talent : เก่งให้สุด สุขไปกับงาน” เล่มนี้กันครับ

Talent หรือคนเก่งในองค์กร โดยในแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กรนั้น แต่อาจกล่าวสรุปโดยรวมได้ว่า “Talent” หมายถึง บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการทำงานสูง ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและยั่งยืนต่อไป ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ ดังนั้น องค์กรจึงควรมีเครื่องมือในการบริหาร Talent สำหรับคนที่ทำงานภายในองค์กรนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า การพัฒนาความสามารถอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่สิ่งที่จะทำให้เราก้าวไปได้ไกลและเร็วกว่าคนอื่นก็น่าจะเป็นความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้กลายเป็น “คนเก่ง” ขององค์กรโดยไม่ต้องรอโอกาสที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้ตลอดเวลา ซึ่งวิธีที่จะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถจนเป็นคนเก่งหรือ Talent พร้อมกับมีความสุขกับสิ่งที่ทำไปด้วย

สำหรับเนื้อหาของหนังสือ Happy Talent: เก่งให้สุด สุขไปกับงาน ประกอบด้วย 4 part ได้แก่

Part One: Talent Start from within รู้จักตนเอง รู้จักตัวเองผ่านสิ่งที่คนรอบตัวของคุณเห็น และคุณอยู่ตรงนี้ you are here!

Part Two: Talent in Your Organization คนเก่งในองค์กร สร้าง Development Plan ของคุณเอง และ Talent Accelerators

Part Three: Talent of the World เคล็ดลับการหางาน และให้งานวิ่งเข้าหาเราแบบมนุษย์ทองคำ และโกอินเตอร์

Part Four: What’s next? แล้วก้าวต่อไปของเราละ

Happy Talent: เก่งให้สุด สุขไปกับงาน เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงออกมาเป็นรูปแบบวิธีการพัฒนาตนเอง โดยมีตัวอย่างให้ได้ลองทำ เริ่มตั้งแต่การรู้จักตนเอง และการวางแผนพัฒนาที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างเป็นขั้น เป็นตอนและเข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีบทสัมภาษณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของผู้ที่ประสบความสำเร็จในองค์กรมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถดูเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองได้อีกด้วย โดยมีการนำเสนอมุมมองของการพัฒนาตัวเอง ให้มีความสุข ดูผิวเผินคล้ายๆหนังสือวิชาการ เพราะมีการเสนอเป็นหลักขั้นตอน มีการแนะนำให้คนทำงานที่ต้องการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จในสายอาชีพโดยไม่ต้องง้อ ไม่ต้องรอระบบ Talent ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง และเชื่อว่าถ้าบุคคลากรทุกคนพัฒนาตัวเองได้ตามแนวทางของหนังสือเล่มนี้ ก็จะส่งผลให้ระบบการบริหาร Happy Talent ขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับแนวคิดการพัฒนาตนเองจากหนังสือเล่มนี้ หากสนใจสามารถอ่านต่อได้ในหนังสือ “Happy Talent: เก่งให้สุด สุขไปกับงาน” และยังมีหนังสือที่น่าสนใจอีกมากมายในห้องสมุดมารวยนะครับ

-------------------------------------------------

หนังสือแนะนำ

เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การลงทุน ผ่านคลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่มีหนังสือกว่า 20,000 เล่ม ได้ที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ บนถนนรัชดาภิเษก ติดกับสถานฑูตจีน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30-21:00 น. เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3 ติดตามความรู้ที่น่าสนใจ กิจกรรม และหนังสือใหม่ของห้องสมุดคลิก www.maruey.com

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ที่มา : หนังสือHappy Talent : เก่งให้สุด สุขไปกับงาน
ผู้แต่ง : ชัชพล ยังวิริยะกุล

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

  • เลขที่ 93 ชั้นใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • โทร. 0-2009-9777
  • ทุกวัน เวลา 08:30 - 21:00 น.
  • ที่ตั้งห้องสมุด