ทำงานยังไงไม่ให้เหนื่อยคนเดียว

ที่มา : หนังสือ ทำงานยังไงไม่ให้เหนื่อยคนเดียว
เขียนโดย : คิมซองโฮ
ภาพประกอบ : freepik.com

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เรามักได้ยินกันมาเสมอว่า การทำงานให้ประสบความสำเร็จภายในองค์กรนั้นต้องมีทีมเวิร์คที่ดี พื้นฐานของทีมเวิร์คที่ดีก็คือ " การทำงานให้มองเห็น" ซึ่งการทำงานให้มองเห็นนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจกันและแชร์ข้อมูลกัน สมาชิกทุกคนในทีมต้องรู้ว่ากำลังเดินไปในทิศทางใดและตั้งเป้าหมายอะไรไว้ ทั้งยังต้องมองเห็นด้วยว่า ใครทำงานอะไรและทำอย่างไร สาเหตุที่ทุกคนในทีมต้องมองเห็นว่าเพื่อนร่วมงานทำงานอย่างไร เพราะจะทำให้ทุกคนในทีมสามารถทำงานแทนเพื่อนร่วมงานคนอื่นได้

หนังสือเรื่อง "ทำงานยังไงไม่ให้เหนื่อยคนเดียว" เขียนโดย "คิมซองโฮ" โค้ชชิ่งผู้นำเทคนิคจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ อาทิ กูเกิ้ล เฟซบุ๊ก หรือยูนิโคล่ มาถอดบทเรียนเพื่อให้ทุกองค์กรก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ปฏิวัติวิธีคิดและการทำงานด้วยเทคนิคจากองค์กรระดับโลก ที่จะกระตุ้นความคิดและปลุกไฟคนทำงาน พลิกฟื้นองค์กรให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ถ้าทุกคนได้ใกล้ชิดและพูดคุยกันจะร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน และยังเน้นด้วยว่ากุญแจที่ช่วยให้บริการของเราอยู่ในระดับสุดยอดได้นั้น การแชร์และการร่วมมือจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรสมัยใหม่ที่รอให้คนทำงานและองค์กรไปปรับใช้ เพราะการแชร์และการร่วมมือจะทำให้ทั้งคนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกันโดยไม่ทำให้ใครโดดเดี่ยวและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอน

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำ "วิธีทำงานให้มองเห็น" โดยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จะพูดถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการบริหารงานหรือคุณค่าที่แสวงหา โดยทำให้มองเห็นว่าทำไมเราถึงต้องทำงานด้วยหลักการนี้

ขั้นตอนที่ 2 เกี่ยวกับเป้าหมาย โดยทำให้มองเห็นว่าทำไปในทิศทางใด เช่น ถ้าอยากให้ทั้งองค์กรมีชีวิตชีวาและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า สิ่งสำคัญอยู่ที่การแชร์ให้ทุกคนเข้าใจและยอมรับเป้าหมาย ถ้าจุดมุ่งหมายที่จะไปชัดเจนทุกคนจะทิ้งความเห็นแก่ตัวและแสวงหาวิธีสร้างความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 3 เกี่ยวกับความโปร่งใสในการทำงาน โดยทำให้มองเห็นว่าทำอะไร เราสามารถอธิบายงานของเราให้คนอื่นเข้าใจได้

ขั้นตอนที่ 4 พูดถึงความโปร่งใสของกระบวนการ โดยทำให้มองเห็นว่าทำงานอย่างไร

ขั้นตอนที่ 5 เป็นวิธีร่วมมือและแบ่งปันข้อมูล โดยทำให้มองเห็นว่าในองค์กรที่มีการแบ่งปันและร่วมมือกันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ขั้นตอนที่ 6 พูดถึงวิธีตอบแทนผลงานอย่างเป็นธรรมและให้กำลังใจกันและกัน โดยทำให้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าใครสร้างผลงานอะไรบ้าง

หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถดูเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี และได้มีการนำเสนอการทำงานให้มองเห็น นอกจากจะมองเห็นงานที่ตนเองทำแล้ว ถ้าเรามองเห็นงานที่คนอื่นทำด้วย ไม่ใช่แค่งานของทีมเราเท่านั้น แต่รวมถึงงานของส่วนอื่นๆด้วย ก็จะเกิดความร่วมมือจะเกิดขึ้นตามมาเอง

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

หนังสือแนะนำ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

บทความที่เกี่ยวข้อง

- Happy Talent : เก่งให้สุด สุขไปกับงาน
- เจาะจุดแข็ง: Now, discover your strengths
- โอกาสทองของคนทำงานช่วงวัย 30
- คิดแบบคนธรรมดาไปทำไม คิดแบบคนที่สำเร็จง่ายกว่า

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การลงทุน ผ่านคลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่มีหนังสือกว่า 20,000 เล่ม ได้ที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ บนถนนรัชดาภิเษก ติดกับสถานฑูตจีน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30-21:00 น. เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3 ติดตามความรู้ที่น่าสนใจ กิจกรรม และหนังสือใหม่ของห้องสมุดคลิก www.maruey.com

กลับสู่หน้าแนะนำหนังสือ