พัฒนาตนเอง ท้าทาย Comfort Zone

ที่มา: วารสารBusiness+ ฉบับเดือนมกราคม 2562

โดย: อรัญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท SEAC จำกัด

=============================

ในช่วงต้นปีใหม่ของทุกปี จะพบว่าหลายๆ คนมักตั้งเป้าหมายที่คิดว่าปีนี้อยากทำหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง บางคนมีเป้าหมายออกกำลังกาย บางคนมีเป้าหมายเก็บเงินลงทุน บางคนอยากเปลี่ยนงาน บางคนอยากเปลี่ยนนิสัยที่มีผลเสียกับตัวเอง เป็นต้น ซึ่งในต่างประเทศเองก็มีธรรมเนียมนี้ เรียกว่า "New Year Resolution" หรือ "ปณิธานปีใหม่" เป็นการให้สัญญากับตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองหรือก่อให้เกิดประโยชน์ให้คนรอบข้างและสังคม

แต่ในทางปฏิบัติจะพบว่าหลายคนมักจะล้มเลิกความพยายามนั้น โดยเฉพาะช่วงวันที่ 17 มกราคมของทุกปีที่เรียกว่า "Ditch New Year's Resolutions Day" หรือเรียกว่าวันที่ทุกคนพร้อมใจกันล้มเลิกปณิธาน

หลายครั้งที่เราล้มเลิกความตั้งใจอะไรบางอย่างแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามคาด เราจึงถอดใจไม่ทำอีก การคิดเช่นนั้นไม่ทำให้อะไรดีขึ้น ในทางกลับกันเราควรเรียนรู้จากเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ไม่ให้ตัวเองทำพลาดซ้ำ และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ

Jack Ma กล่าวว่า "การยอมแพ้เป็นความล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุด ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ แต่ทำให้ดีที่สุด แม้สุดท้ายจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย แต่คุณก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง โดยปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จคือการเรียนรู้จากความผิดพลาด"

ในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา และมีแนวโน้มจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น คนที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตจะกลายเป็นคนที่ล้าหลังที่สุด

ในชีวิตการทำงานก็เช่นกัน เด็กรุ่นใหม่ที่เก่งกว่า มีความรู้มากกว่า มีไฟมากกว่า พร้อมที่จะเข้ามาแทนคุณได้ทุกเมื่อ แล้วคุณจะทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้

William Bridges นักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันบอกว่าขั้นแรกสู่ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง คือ ทำให้คนละทิ้งอดีต นั่นคือการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ต้องเริ่มจากคนที่ละทิ้งสิ่งเดิมๆ ที่เคยยึดติด เคยคุ้นเคยก่อน แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันคือ "เขตปลอดภัย - Comfort Zone" ที่พวกเขาสร้างไว้ ทำให้เกิดการต่อต้านและไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

"Comfort Zone" คือ ขอบเขตที่เราสร้างขึ้น เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธจะก้าวออกมา เมื่อพยายามก้าวข้ามมานั้น จะเกิดอาการกลัวและตื่นเต้น เพราะเราไม่แน่ใจว่านอกเขตปลอดภัยนั้นจะเป็นอย่างไร จึงขออยู่ในเขตปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า ซึ่งการทำแบบนี้จะไม่ทำให้เราเกิดการพัฒนา เราต้องเดินตามหลังคนที่เขากล้าที่จะเดินออกมาจากจุดนั้น และยิ่งห่างไกลออกไปเรื่อยๆ

หลักการก้าวออกจาก Comfort Zone เพื่อเสี่ยงทำในสิ่งที่ไม่เคยลอง ดังต่อไปนี้

1. ทำความเข้าใจกับอุปนิสัยที่สร้าง Comfort Zone ของตนเอง เมื่อรู้แล้วจะทำให้เราเปิดรับมุมมองใหม่ๆ เริ่มปล่อยวางอดีต หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ตัวเอง การที่เราไม่รู้ข้อมูล ทำให้เราไม่กล้าออกจาก Comfort Zone

2. วางแผนและลงมือปฏิบัติ การจะก้าวออกจาก Comfort Zone เมื่อวางแผนแล้ว ก็ต้องลงมือปฎิบัติ ต้องกำหนดว่าต้องทำอะไร ทำอย่างไรบ้าง ถ้าไม่ลงมือทำแผนก็ยังเป็นแค่แผน วิธีที่ง่ายที่สุดคือลองลงมือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ยากเกินไป แม้จะเป็นสิ่งที่เคยทำแล้ว แต่คราวนี้ให้ลองวิธีใหม่ๆ เพราะตอนนี้ต่างสถานการณ์ ต่างสภาพแวดล้อม ย่อมให้ผลลัพธ์ต่างกัน

3. ตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย แม้ว่าจะรู้สึกกลัวเพราะยังไม่คุ้นเคย ทำให้คาดการณ์ไม่ถูก ดังนั้น ให้ค่อยเป็นค่อยไป สิ่งที่สำคัญคือหลังจากประสบความสำเร็จ เราต้องตั้งเป้าหมายให้ท้าทายต่อไป ทำให้ขยาย Comfort Zone ออกไปเรื่อยๆ เพื่อให้เราพัฒนาตาม

ข้อดีของการก้าวออกจาก Comfort Zone

1. เรียนรู้และเติบโตอย่างรวดเร็ว

การที่เรารู้สึกไม่ชิน ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง เราจะพยายามพัฒนาทักษะตัวเองและเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทำให้เราได้เรียนรู้ เกิดความก้าวหน้าและเติบโตจากประสบการณ์ใหม่ๆ

2. ปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัว

ตอนเด็กๆ เรามีความอยากรู้ในสิ่งต่างๆ รอบตัว แต่เมื่อโตขึ้นเรากลับกลัวอุปสรรคและความล้มเหลว การออกจาก Comfort Zone จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ช่วยผลักดันให้ไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นกว่าคนที่ยึดติดกับความคุ้นเคย อยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆ

3. รู้ว่าความกลัวเป็นแค่สิ่งสมมุติ

ความกลัวที่จะทำสิ่งใหม่ๆ มักเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำเสมอ แต่เมื่อก้าวออกมาแล้วทำให้รู้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความคิดของตัวเราเอง ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดจากการออกจาก Comfort Zone เป็นบทเรียนที่น่าตื่นเต้น และทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น ช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด หากย้อนกลับไปจะพบว่าปัญหาในอดีตเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น

แม้ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกกลัวเมื่อคิดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นในสิ่งที่ยังไม่ได้เป็น หรือเรียนรู้ทักษะที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงก็จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและการจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เรื่องนี้จำเป็นกับทุกๆ คนไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้า เป็นลูกน้อง เป็นเจ้าของบริษัท หรือเป็นพนักงานทั่วไป

::::::::หนังสือแนะนำ::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

บทความที่เกี่ยวข้อง

- โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร
- 9 พฤติกรรม เพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทำ
- คิด พูด ทำ วิถี แจ็ค หม่า
- 50 หนังสือพัฒนาตนเองที่ดีที่สุดของห้องสมุดมารวย

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนได้ไม่รู้จบ ผ่านคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่มีหนังสือกว่า 20,000 เล่ม ได้ที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 – 21:00 น. เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกประตู 3 ติดตามความรู้ที่น่าสนใจ กิจกรรม และหนังสือใหม่ของห้องสมุดคลิก www.maruey.com

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

  • เลขที่ 93 ชั้นใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • โทร. 0-2009-9777
  • ทุกวัน เวลา 08:30 - 21:00 น.
  • ที่ตั้งห้องสมุด