พูดชนะใจ...

...ทุกสิ่งที่เราพูด ย่อมออกมาจากใจของเรา เราเป็นอย่างไร เราก็พูดเช่นนั้น... แปรสภาพใจเราให้เป็นเหมือนสวนดอกไม้ บรรจงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่ง..ความรัก ความเมตตา ความสัตย์ซื่อ ความอ่อนน้อมถ่อมตน..และความคิดแง่บวก หมั่นรถน้ำพรวนดิน บำรุงให้งอกงามออกดอกสะพรั่ง เพื่อให้เราจะแจกจ่ายดอกไม้แห่งคำพูดสร้างสรรค์และเสริมสร้างแก่คนรอบข้าง เพื่อให้ทุกคนได้ชื่นใจ และสะท้อนกลับมาเป็นความปลาบปลื้มยินดีสู่จิตใจของเรา

Published Date : Aug 17, 2021
Publisher : ซัคเซส มีเดีย
Page : 146 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.