ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า

Author : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์วงศ์ศักดิ์
Rating :
ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า...

การทำงานเหมือนเดินขึ้นบันได เมื่อเวลาผ่านไปควรได้ขึ้นสูง ไม่อยู่กับที่หรือถอยลง ใครๆ ก็อยากได้ดีในหน้าที่การงาน พบกับแนวทางสู่ความก้าวหน้าในการทำงาน ด้วยวิธีชนะคู่แข่งคนสำคัญให้ได้ นั่นคือ ตนเอง คนที่ชนะตัวเองได้ก่อนจะเป็นคนที่พร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับแนวหน้าได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยยกระดับการพัฒนาตนเอง สำหรับคนทำงานทุกคนสู่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม

Published Date : Aug 17, 2021
Publisher : ซัคเซส มีเดีย
Page : 277 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.