ธุรกิจดี ต้องมีกำไร

Author : ภูสยาม อินทรักษานนท์
Rating :
ธุรกิจดี ต้องมีกำไร...

การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ความสำเร็จของการทำธุรกิจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีองค์ประกอบของขบวนการคิด ตลอดทั้งวิธีการกระทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความสำคัญมาก หนังสือเล่มนี้ จึงได้รวบรวมความคิดและการธุรกิจที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มต้นไปสู่เป้าหมายสำคือ นั่นก็คือ "ผลกำไร" ว่าจะต้องทำอย่างไร? "ธุรกิจดี ต้องมีกำไร" จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณได้เรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ในการทำธุรกิจให้ได้กำไร คว้าความสำเร็จ และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของคุณ

Published Date : Oct 07, 2021
Publisher : นานา
Page : 160 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.