คู่มืออ่านงบการเงินฉบับสมบูรณ์

Author : Micheal Vickca / Roy Rowson
Rating :
คู่มืออ่านงบการเงินฉบับสมบูรณ์...

การจะทำให้ตัวคุณ หรือท่านที่เป็นนักลงทุนแกร่งกล้า สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง แม้สภาวการณ์ต่างๆ จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นโลกก็ตาม นั่นก็คือ "การศึกษางบการเงินของบริษัทหนึ่งๆ ที่คุณคิดจะลงทุนในหุ้นเอาไว้ให้ดี" เพราะหากคุณศึกษางบ การเงินมาอย่างดี จะทำให้คุณ "ได้หุ้นที่มีพื้นฐานดีเอาไว้ลงทุน" และเมื่อได้หุ้นพื้นฐานดีจากการค้นหาด้วยการอ่านงบการเงินแล้ว แม้ สภาวะตลาดจะผันผวนแค่ไหน ราคาหุ้นที่คุณเลือกแล้วจากการ "อ่านงบการเงิน" อาจจะตกลงบ้าง แต่ที่สุดแล้วหุ้นของคุณก็จะกลับ ขึ้นมาอีกครั้ง นั่นก็เพราะคุณได้หุ้นที่มีพื้นฐานดีจากการอ่านงบการเงินนั่นเอง หากคุณเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเงิน และต้องการเลือกหุ้นให้ได้ผลตอบแทนสูง ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้!

Published Date : Jun 15, 2022
Publisher : -
Page : 258 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.