เล่นหุ้นให้รวยตามเซียน

Author : ทีม Think Beyond Best
Rating :
เล่นหุ้นให้รวยตามเซียน...

ในโลกของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดๆ ก็ตาม การมีครู หรือมีผู้ที่เราสามารถนำไปเป็นแบบอย่าง จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่มีครูช่วยสอน ไม่มีผู้ที่เป็นแบบอย่าง ศาสตร์และศิลป์ในเรื่องการลงทุนในหุ้นก็เช่นกัน ความจริงไม่ได้มีโรงเรียนเปิดสอนเรื่องการเล่นหุ้น นักลงทุนส่วนใหญ่จึงไม่มีครูคอยช่วยสอน ไม่มีครูมาช่วยแนะนำการลงทุนอย่างถูกต้องทำให้ต้องขวนขวายศึกษาเอาเอง และหนึ่งในการขวนขวายนั้นก็คือ การศึกษาและทำความเข้าใจในแนวทาง แนวคิด ประสบการณ์ และกลยุทธ์ของนักลงทุนระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเซียนหุ้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมแนวทาง แนวคิดประสบการณ์ และกลยุทธ์ของนักลงทุนระดับโลกที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเซียนมานำเสนอให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้ใช้เป็นแบบอย่างแล้วทำตามเพื่อพบกับความสำเร็จได้เช่นเซียน

Published Date : Jun 15, 2022
Publisher : -
Page : 258 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 1 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.