สูตรประเมินมูลค่าหาหุ้นเติบโต

Author : นายแว่นลงทุน
Rating :
สูตรประเมินมูลค่าหาหุ้นเติบโต...

หนังสือเล่มนี้บอกแนวคิดการประเมินหุ้นคุณค่า โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ การประเมินมูลค่าจากสินทรัพย์ การประเมินด้วย EPV หรือ Earning Power Value และการประเมินการเติบโต เราจะมาดูรายละเอียดกันว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไร

Published Date : Aug 03, 2022
Publisher : นายแว่นลงทุน
Category : Economics
Page : 71 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 1 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.