ลงทุนแมน 8.0

Author : ลงทุนแมน
Rating :
ลงทุนแมน 8.0...

หนังสือเล่มนี้ เป็นอีกเล่มที่สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะเป็นตัวช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องราวของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น วิทยาการ สังคม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแบรนด์ต่างๆ รวมถึงเส้นทางชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้ และปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหรือการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บุคคลที่อยู่รอดได้อาจจะไม่ใช่บุคคลที่เก่งที่สุด หรือฉลาดที่สุดบนโลกนี้ แต่คือบุคคลที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด และการที่เราได้รู้เรื่องราวต่างๆ ก็น่าจะเป็นวิธีที่ทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้ได้!

Published Date : Dec 04, 2019
Publisher : บริษัท แอลทีแมน จำกัด
Page : 260 Pages
Number of Copy 8 copies
Number of Available Only 8 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.