รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องกองทุนรวม (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และ ภัสรา ชวาลกร
Rating :
รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องกองทุนรวม (พิมพ์ครั้งที่ 1)...

หนังสือที่แนะนำวิธีการให้เงินออมของท่านงอกเงยผ่านกองทุนรวม โดยได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน ตั้งแต่หลักการลงทุน แนวคิดพื้นฐานสำคัญๆ ในการลงทุนผ่านกองทุนรวม ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน การวิเคราะห์และการเลือกประเภทของกองทุนรวมที่เหมาะสมที่สอดรับกับเป้าหมายทางการเงินและเหมาะกับตัวท่าน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเคล็ดลับวิธีการบริหารจัดการเงินลงทุนของมืออาชีพ หลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์บริหารเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้อัตราผลตอบแทนตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาและประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านกองทุนรวมต่อไป..................

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 180 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.