แผนการเงิน ฉบับใช้ได้ตลอดชีพ

Author : มงคล ลุสัมฤทธิ์
Rating :
แผนการเงิน ฉบับใช้ได้ตลอดชีพ...

"แผนการเงิน ฉบับใช้ได้ตลอดชีพ" เล่มนี้ จะเป็นคู่มือให้ผู้อ่านลุกขึ้นมาวางพิมพ์เขียวทางการเงินอย่างฉลาดรอบคอบ ถ่ายทอดผ่านความรู้และประสบการณ์ของ คุณ "มงคล ลุสัมฤทธิ์" ซึ่งเป็นทั้งนักปฏิบัติ และที่ปรึกษาในการวางแผนทางการเงิน โดยชวนให้คุณเริ่มศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องการเงินอย่างลึกซึ้ง แล้ววางเป้าหมายในการเกษียณ ก่อนจะลงมือวางแผนการเงินกัน หลังจากนั้นก็ลงมือทำตามแผน ให้ชีวิตมีทิศทาง ความแตกต่างระหว่างชีวิตที่มีแผนกับไม่มีแผนก็คือ "การรู้" กับ "การไม่รู้" ว่าสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้มากไปหรือน้อยไป กับความพอเพียงในอนาคต การไม่มีแผนทางการเงิน อาจจะทำให้เรามีชีวิตที่เรื่อยเปื่อยเกินไป ง่ายเกินไป หรือฟุ่มเฟือยเกินไป แต่เมื่อมีแผนที่มาพร้อมวินัย การใช้ชีวิตก็จะชัดขึ้น และยังมีเวลาบริหารจัดการกับการแบ่งปันแก่สังคมได้มากขึ้นอีกด้วย

Published Date : Feb 04, 2020
Publisher : สต็อคทูมอร์โรว์
Category : Personal Finance
Page : 256 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book