หุ้นกู้ (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : นวพร เรืองสกุล, อัจฉรา สุทธิศิริกุล
Rating :
หุ้นกู้ (พิมพ์ครั้งที่ 1)...

ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหุ้นกู้และการนำตัวอย่างหุ้นกู้ที่ได้มีการออกขายจริงมาชี้แนะให้เห็นถึงลักษณะเด่น และข้อควรพิจารณาก่อนที่จะลงทุนในหุ้นกู้ไม่ว่าจะลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือจะซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย............

Published Date : Jul 03, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 103 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.