หุ้นกู้ (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : นวพร เรืองสกุล, อัจฉรา สุทธิศิริกุล
Rating :
หุ้นกู้ (พิมพ์ครั้งที่ 1)...

ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหุ้นกู้และการนำตัวอย่างหุ้นกู้ที่ได้มีการออกขายจริงมาชี้แนะให้เห็นถึงลักษณะเด่น และข้อควรพิจารณาก่อนที่จะลงทุนในหุ้นกู้ไม่ว่าจะลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือจะซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย............

Published Date : Jul 03, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 103 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book