วางแผนการเงินและชีวิตให้รวย (วิชาที่ไม่มีสอนในโรงเรียน)

Author : เติมบุญ
Rating :
วางแผนการเงินและชีวิตให้รวย (วิชาที่ไม่มีสอนในโรงเ...

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ยังไม่มีแนวทางในการจัดสรรเงินทองอย่างได้ผล แม้จะตระหนักดีกว่า "เงินทองต้องใส่ใจ" ก็ตาม ทั้งนี้เพราะสาเหตุหลายประการ อาทิ บางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาเงิน ในขณะที่บางคนโฟกัสไปที่การคิดวิธีประหยัดอดออม หรืออาจจะมีบางคนี่มุ่งเน้นไปที่การทำเงินใงอกเงยจากเงินที่ตนเองมีอยู่ ยังมีคนจำนวนน้อยที่จะบูรณาการเอาองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกันอย่างเป็น "องค์รวม"

Published Date : Mar 30, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Personal Finance
Page : 113 Pages
Number of Copy 14 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book