ห้องยุทธการ (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : นวพร เรืองสกุล
Rating :
ห้องยุทธการ (พิมพ์ครั้งที่ 1)...

เนื้อหาเกี่ยวกับโลกของเงินตราต่างประเทศ โดยใช้เหตุการณ์ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็นสถานการณ์จำลอง เพื่อชี้ให้เห็นถึงกลไกการไหลเข้าไหลออกของเงินตราระหว่าประเทศ อันเกิดจากการโจมตีค่าเงินบาทและผลพวงของการปกป้องค่าเงินบาท การต่อสู้ดังกล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำจนถึงจุดต่ำสุดในระบบการเงินของไทย............

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 218 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.