เอนไซม์ความคิด

Author : ดร. กุลเดช สินธวณรงค์
Rating :
เอนไซม์ความคิด...

พบกับหลายแง่มุมของชิวตและธุรกิจที่คุณควรแอบมอง เรื่องราวที่ย่อยง่ายๆ สบายๆ ในชีวิตและการทำธุรกิจมองผ่านเบื้องหน้าและเบื้องหลังของงาน Marketing Design และ Creativity ถ่ายทอดผ่านงานเขียนของ "ดร.กุลเดช" ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทันที ทั้งการดำเนินชีวิตในระดับปัจเจกชนจนถึงนักการตลาด นักออกแบบ และนักธุรกิจ

Published Date : Jul 16, 2020
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 200 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.