อ่านใจลูกค้า

Author : สมชาติ กิจยรรยง
Rating :
อ่านใจลูกค้า...

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้ากำลังคิดอะไรอยู่ ? คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้ากำลังเบื่อหน่าย หนักใจ หรือกังวลใจอยู่หรือเปล่า ? แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกค้าต้องการอะไร ? พบกับ กลยุทธ์ในการอ่านความคิด และจิตใจลูกค้าจากภาษาท่าทาง เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองกับลูกค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Published Date : Jul 17, 2020
Publisher : Expernet
Page : 135 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.