อยากรวยต้องรู้ เล่ม 4 : รู้จังหวะลงทุน (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, ประพิณ ลลิตภัทร, ศศินี ลิ้มพงษ์, หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์
Rating :
อยากรวยต้องรู้ เล่ม 4 : รู้จังหวะลงทุน (พิมพ์ครั้ง...

รู้จังหวะลงทุน หนังสือเล่มสุดท้าย ของหนังสือชุด “อยากรวยต้องรู้ เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน” ภายในหนังสือเล่มนี้จะนำคุณไปสัมผัสถึงกลไกของตลาดทุน ปัจจัยและกลยุทธ์ต่างๆที่มีผลต่อการลงทุน รวมไปถึงการวิเคราะห์แบบเจาะลึกถึงจังหวะการลงทุนของนักลง..................

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 181 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.