อยากรวยต้องรู้ เล่ม 4 : รู้จังหวะลงทุน (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, ประพิณ ลลิตภัทร, ศศินี ลิ้มพงษ์, หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์
Rating :
อยากรวยต้องรู้ เล่ม 4 : รู้จังหวะลงทุน (พิมพ์ครั้ง...

รู้จังหวะลงทุน หนังสือเล่มสุดท้าย ของหนังสือชุด “อยากรวยต้องรู้ เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน” ภายในหนังสือเล่มนี้จะนำคุณไปสัมผัสถึงกลไกของตลาดทุน ปัจจัยและกลยุทธ์ต่างๆที่มีผลต่อการลงทุน รวมไปถึงการวิเคราะห์แบบเจาะลึกถึงจังหวะการลงทุนของนักลง..................

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 181 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book