บริหารแบบย้อนศร

Author : สุจินต์ จันทร์นวล
Rating :
บริหารแบบย้อนศร...

เนื้อหาในเล่มเป็นการนำเอาปัญหาและเรื่องราวในการบริหารที่พบกันทุกหนทุกแห่ง ทุกยุคทุกสมัย และบางเรื่องราวก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดและมุมมองที่ไม่ถูกขังอยู่ในกรอบ วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่มีในตำรา แต่สามารถพิชิตปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จมาแล้ว มันคือแนวคิดที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตไม่ใช่เกิดจากการศึกษาโดยตรง

และยังชี้ให้เห็นถึงสิ่งผู้บริหารไม่เคยที่จะคิดทำความเข้าใจลูกน้องมาก่อน ขณะเดียวกันสิ่งที่ลูกน้องไม่เคยเข้าใจหัวอกเจ้านายมาก่อนเลยก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้เช่นกัน เสมือนเป็นเหรียญสองด้าน ที่ทำให้ผู้บริหารมองเห็นลูกน้องในอีกมิติหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ทำให้ลูกน้องมองเห็นเจ้านายในอีกมิติหนึ่งเช่นกัน เต็มไปด้วยเรื่องราวที่กิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

Published Date : Jul 22, 2020
Publisher : มติชน
Page : 264 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.