รู้เช่นเห็นชาติการตลาดยุคใหม่ พ.2

Author : เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม
Rating :
รู้เช่นเห็นชาติการตลาดยุคใหม่ พ.2...

เจาะลึกกลเกมทางการตลาด นำเสนอเป็นกรณีศึกษาสินค้าดังๆ ที่สอดรับกับกลยุทธ์แต่ละชนิด เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค สภาพตลาดที่แท้จริง สภาพการแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการวางกลยุทธ์ทางการตลาด

Published Date : Jul 22, 2020
Publisher : มติชน
Page : 235 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.