ผู้นำสมองใครๆ ก็เป็นได้

Author : ดร. ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Rating :
ผู้นำสมองใครๆ ก็เป็นได้...

หัวใจของความเป็นสุดยอดผู้นำคือการรู้จักสมอง เพราะหากเราเข้าใจว่าคนคิดอย่างไร เราจะสามารถนำได้ทั้งตนเองและผู้อื่น หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวสนุกๆ พร้อมความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสมอง สอดแทรกด้วยทฤษฎีการเป็นผู้นำสมองจากแหล่งความรู้ระดับโลก และประสบการณ์การทำงานกับองค์กรนับร้อยแห่งในเมืองไทย ของ "ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์" เพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องราวของ "Brain-Based Leadership" ซึ่งเป็นการนำวามรู้ความเกี่ยวกับการทำงานของสมองมนุษย์ มาประยุกต์ใช้เข้ากับภาวะผู้นำ แถมท้ายแต่ละบทด้วยเครื่องมือประกอบการพัฒนาตนเองให้คุณนำไปฝึกใช้ได้ในชีวิตจริง

Published Date : Jul 23, 2020
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 312 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.