บำรุงรักษา : งานเพิ่มกำไรบริษัท : Maintenance The Profit Maker

Author : เกรียงไกร ดำรงรัตน์, วัฒนา เชียงกูล
Rating :
บำรุงรักษา : งานเพิ่มกำไรบริษัท : Maintenance The ...

งานซ่อมบำรุงเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ตลอดอายุของทรัพย์สิน หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นความจำเป็นจนบางคนเรียกขานว่าเป็นเหมือนปีศาจ (Necessary Evil) ที่สามารถคุกคามผลประกอบการของบริษัทได้ มีผลกระทบทั้งทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ผลกระทบทางด้านรายได้ คือ ความไม่พร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต ทำให้บริษัทไม่สามารถจับช่วงเวลานาทีทองของการสร้างรายได้ ถึงจะจับได้ก็ไม่ได้กำไร เรียกว่า ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ผลกระทบทางด้านรายจ่ายหรือประสิทธิภาพ คือ ต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงผิดปกติ การเพิ่มสมรรถนะทางด้านบำรุงรักษา จึงเป็นความจำเป็นที่จะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างมาก จนเราเรียกบำรุงรักษาได้ว่า เป็นงานสร้างกำไร (Maintenance : The Profit Maker) เพียงแต่เราทำมันอย่างถูกต้อง
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงการใช้ทรัพยากรทางด้านการผลิต ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้วินิจฉัยอุตสาหกรรม ผู้บริหารงานบำรุงรักษา หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่วางแผน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการบริษัท มีความเข้าใจในบทบาทของปัจจัยที่มักจะถูกมองข้าม คือ งานบำรุงรักษาว่ามีผลกระทบถึงผลประกอบการของบริษัทได้อย่างไร

Published Date : Jul 23, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 280 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.