เรื่องเล่าจาก "กัมปนาท" เที่ยว&ทัวร์ตลาดหุ้นทั่วโลก

Author : กัมปนาท โลหเจริญวนิช
Rating :
เรื่องเล่าจาก "กัมปนาท" เที่ยว&ทัวร์...

เรื่องเล่าจากประสบการณ์การดูงานของผู้เขียน ทั้งในตลาดทุนและตลาดหุ้นทั่วโลก นำเสนอการดูงานเป็นหลัก สลับกับทริปเที่ยวไปพร้อมๆ กัน ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

Published Date : Jul 30, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 349 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.