ออมไว้ในอสังหาริมทรัพย์

Author : วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
Rating :
ออมไว้ในอสังหาริมทรัพย์...

เนื้อหาครอบคลุมสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ นอกจากให้แนวคิดการลงทุนในภาพกว้างยังให้ทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการลงมือปฏิบัติในบริบทของตลาดทุนไทยอย่างละเอียดรอบด้านอีกด้วย.........

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 234 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book