365+1...คำศัพท์การเงินและการลงทุน

Author : อัจฉรา โยมสินธ์
Rating :
365+1...คำศัพท์การเงินและการลงทุน...

เพิ่มทักษะเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย กับหนังสือ “365 + 1 ...คำศัพท์การเงินและการลงทุน” ซึ่งรวบรวมคำศัพท์สำคัญๆ ด้านการเงินและการลงทุน พร้อมตัวอย่างที่เข้าใจง่าย โดยเรียนรู้ได้ทุกๆ วัน เพื่อสร้างฐานความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้มั่นคง พร้อมต่อยอดให้ผู้อ่านนำไปปรับใช้เพื่อการวางแผนบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนเพื่อเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต...............

Published Date : Jul 04, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 466 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.