จัดทัพลงทุน ตอน รวยแบบอัตโนมัติ

Author : สมจินต์ ศรไพศาล และ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์
Rating :
จัดทัพลงทุน ตอน รวยแบบอัตโนมัติ...

หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับที่ต่อยอดจากหนักงสือจัดทัพลงทุน บอกเล่าถึงหลักการของการลงทุนที่เรียบง่าย และวิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยเทคนิคการลงทุนแบบอัตโนมัติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนมาก...............

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : บุญศิริการพิมพ์
Page : 152 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.