การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน...

หนังสือเล่มนี้จะบอกถึงการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานภาพรวมหลัก ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เกี่ยวโยงถึงตัวหุ้น อธิบายกระชับดีครับ ไม่มีน้ำจนเกินไป เล่มบาง อ่านเข้าใจง่ายครับ อีกทั้งยังมีการอธิบายวิธีการอ่านงบการเงินอย่างคร่าว ๆ รวมถึงความหมายของการวิเคราะห์อัตราส่วนต่าง ๆ ว่าบอกอะไรกับนักลงทุนบ้าง ต่อมายังมีสูตรการการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดปันผล ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไป ท้าย ๆ เล่มยังมีแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถใช้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย......

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 82 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.