เรียนให้รู้ ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะ

Author : ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Rating :
เรียนให้รู้ ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะ...

"เรียนให้รู้ ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะ" เล่มนี้ ได้นำเสนอถึงเเง่นิยามความหมายของการเรียนรู้ในเเง่มุมที่อาจไม่มีใครเคยนำเสนอมาก่อน รวมถึงความหมายเเห่งความสำเร็จที่เเท้จริงของชีวิต เเรงจูงใจเบื้องหลังการเรียนรู้ เเหล่งเเห่งการเรียนรู้ ลักษณะท่าทีเอื้อเเละเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ สิ่งที่ควรเรียนรู้เเละไม่ควรเรียนรู้ ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้จะเป็นเเรงบันดาลใจให้ผู้อ่านมีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองเเละก้าวไปสู่การเป็น "บุคคลเเห่งการเรียนรู้" เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ เเละโลกใบนี้ให้ "เรียนให้รู้ : ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะ" ร่วมกัน

Published Date : Dec 17, 2020
Publisher : ซัคเซส มีเดีย
Page : 174 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.