เรื่องเล่าคนล่าห่าน (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์
Rating :
เรื่องเล่าคนล่าห่าน (พิมพ์ครั้งที่ 1)...

นำเสนอในรูปแบบนิยายที่สอดแทรกแนวคิดและหลัการลงทุนและหละกการในหลักทรัพย์ไว้อย่างน่าสนใจ ผ่านตัวละครหลัก 2 คน ในสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้ข้อคิด หห็นแนวทาง และผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของการลงทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละสไดล์.........

Published Date : Jul 05, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 177 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.