กฎแห่งความกล้า...

"โลกต้องการผู้กล้ามากขึ้น" อย่าได้กลัวความล้มเหลว ความล้มเหลวเปรียบเสมือนรางวัลของความเป็นหนุ่มเป็นสาว คุณต้องได้สิ่งที่มีคุณค่าจากความล้มเหลวบ้าง ตราบใดที่คุณมุ่งมั่นอย่างแท้จริง ชีวิตของคุณจะคึกคักดั่งเปลวเพลิงอันลุกโชน ในโลกแห่งการแข่งขันและความขัดแย้งเป็นเหตุให้เราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงอย่างง่ายดายและกลืนไปกับสิ่งต่างๆรอบตัว หนังสือเล่นนี้จะเปิดมุมมองใหม่ให้เราค้นพบวิธีในการใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและพัฒนาความหาญกล้าภายในของเรา เพื่อที่จะค้นพบศักยภาพและความเชื่อมั่นที่จะเปิดหนทางแห่งอนาคตให้ปรากฎแก่ตัวเราและโลก

กล้าตั้งเป้าหมายใหม่ ๆ และพากเพียรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น แม้จะล้มเหลวพ่ายแพ้ก็สามารถค้นพบความสุขและเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้น และแปรเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จ โดยไม่ละเลยสปิริตของการพึ่งพาตัวเองและคุณค่าของศรัทธา

Published Date : Aug 17, 2021
Publisher : Happy Science
Page : 193 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.