เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่ ฉบับปรับปรุงใหม่

Author : ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต, จริยา เปรมศิลป์ และคณะ
Rating :
เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่ ฉบับปรับปรุงใหม่...

เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและไม่ได้ยาก อย่างที่หลายคนเข้าใจกัน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือเรียนเสริมวิชาเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายถึงที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยหลักทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ทำไมราคาสินค้าชิ้นเดียวกันถึงมีทั้งช่วงที่ราคาถูกและราคาแพงแตกต่างกันออกไป เป็นต้น โดยมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันมาประกอบความเข้าใจเนื้อหาในแทบทุกหน้า ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีคำถามชวนคิดแทรกเป็นระยะๆ ช่วยให้ผู้อ่านสนุกไปกับการวิเคราะห์ตามความรู้ที่เพิ่งได้รับมา

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

Published Date : Sep 20, 2021
Publisher : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Category : Economics
Page : 172 Pages
Number of Copy Unlimited
Number of Available Unlimited

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.