ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม

Author : Henry Chesbrough (เฮนรี เชสโบร)
Rating :
ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม...

หนังสือเล่มนี้อ่านสนุกและให้แง่คิดรวมทั้งวิธีการทางธุรกิจที่ดีมาก ๆ อีกเล่มหนึ่งที่ทาง Harvard Business School Press ได้จัดพิมพ์ขึ้นมา ถือได้ว่าอยู่ในชุดคลาสสิกที่ผู้อ่านทุกท่านสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงยิ่ง หนังสือเล่มนี้ควรใช้ประกอบกันกับหนังสือ "Managing Creativity and Innovation" และ "Making Innovation Work" รวมถึง "Peripheral Vision" ผู้อ่านจะได้แง่คิดดี ๆ และวิธีการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจที่เป็นอยู่เดิม รวมทั้งวิธีการกำหนดตัวแบบธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างแหล่งรายได้ใหม่ ๆ และผลกำไรให้แก่ธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

Published Date : Oct 07, 2021
Publisher : เอ็กซ์เปอร์เน็ท
Page : 392 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.