การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency

Author : โรแวน กิ๊บสัน
Rating :
การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency...

การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืนและสร้างผลกำไรได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของทุกองค์กร หนังสือเล่มนี้จะเสนอกระบวนการและขั้นตอนสำหรับการอัดฉีดนวัตกรรมเข้าสู่กระแสหลักขององค์กร และทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคที่สำคัญในการสร้าง “นวัตกรรมสู่ลูกค้า” ให้กลายเป็น “ความสามารถหลักขององค์กร” ที่พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้องค์กรเติมโตและมีกำไรอย่างยั่งยืน

Published Date : Oct 07, 2021
Publisher : เอ็กซ์เปอร์เน็ท
Page : 440 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.