60 เรื่องน่ารู้... เคียงคู่ธุรกิจ

Author : ธวัช ภูษิตโภยไคย
Rating :
60 เรื่องน่ารู้... เคียงคู่ธุรกิจ...

หนังสือ 60 เรื่อง…น่ารู้เคียงคู่ธุรกิจ มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจ ได้นำไปปรับใช้เพิ่มเติมเพื่อนำพาธุรกิจสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ โดยผู้เขียน ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงธุรกิจและตลาดการเงิน และการลงทุนมากกว่า 30 ปี โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงาน 60 เรื่องของผู้เขียนที่ได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และมีการปรับเพิ่มข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Published Date : Jul 02, 2018
Publisher : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 227 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.