กลยุทธ์เงิน 3 ถัง "มีกิน มีใช้ แก่ไปไม่ลำบาก"

Author : ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี
Rating :
กลยุทธ์เงิน 3 ถัง "มีกิน มีใช้ แก่ไปไม่ลำบาก&...

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิด (Mindset) ความรู้เรื่องเงิน และกลยุทธ์ทางการเงินที่จะช่วยให้เรารอดถึงแม้ในวันที่เราตกงานหรือต้องการหยุดทำงานเราก็จะมีเงินใช้ไปจนแก่จนเฒ่า

Published Date : Dec 13, 2021
Publisher : กฤษติญา มูลศรี
Category : Personal Finance
Page : 57 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.