ลงทุนในหุ้นอย่างไรให้ไกลปัญหา

Author : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Rating :
ลงทุนในหุ้นอย่างไรให้ไกลปัญหา...

การลงทุนในหุ้น ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รู้จัก เข้าใจ และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ รวมทั้งมีเวลาศึกษาและติดตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนในหุ้นรู้จักเคล็ดลับและแนวทางในการดูแลตัวเอง เช่น แนวทางในการติดต่อกับโบรกเกอร์ และวิธีการตรวจสอบการลงทุน เป็นต้น ก็จะยิ่งช่วยให้การลงทุนในหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่น และลดโอกาสการเกิดปัญหาในการลงทุนได้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้จัดเอกสาร “ลงทุนในหุ้นอย่างไรให้ห่างไกลปัญหา” โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นคู่มือให้ผู้ลงทุนในหุ้นได้เข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องประโยชน์ของตนเองได้

Published Date : Jul 19, 2018
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Page : 8 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.