ที่ปรึกษาสอน...ปรับโครงสร้างหนี้แบบนักการเงินที่เก่งและทนายฉลาด

Author : ชาย กิตติคุณาภรณ์
Rating :
ที่ปรึกษาสอน...ปรับโครงสร้างหนี้แบบนักการเงินที่เก...

หนังสือที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ มีชื่อว่าที่ปรึกษาสอน...ปรับโครงสร้างหนี้แบบนักการเงินที่เก่งและทนายฉลาด ...ทําไมการปรับโครงสร้างหนี้ต้องใช้นักการเงินที่เก่งและทนายฉลาด ก็เป็นเพราะว่าการปลดจากการเป็นหนี้นั้น เป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งแน่นอนว่า อนาคตย่อมเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน .... อนาคตของคนบางคนอาจจะพลิกผัน คือดูเหมือนจะไม่ดีแต่กลับโชคดี ถูกหวยกลายมาเป็นดี ...อนาคตของอีกคนหนึ่งอาจดูท่าว่าจะดี พอเอาเข้าจริงๆ กลับจะเจ๊งเสียแบบหมดรูปหมดทาง

Published Date : Aug 03, 2022
Publisher : ชาย กิตติคุณาภรณ์
Category : Economics
Page : 193 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.