เล่นหุ้นภาคสนาม

Author : ชาย กิตติคุณาภรณ์
Rating :
เล่นหุ้นภาคสนาม...

บอกเล่าวิธีการวิเคราะห์และลงทุนในหุ้น ผ่านศาสตร์ทางวิชาการที่ถูกประสบการณ์การเล่นหุ้น 27 ปี ตกผลึกให้เหลือเพียงแค่กำมือเดียว ท่านจึงกลายป็นผู้ที่รู้จัก และเข้าใจเรื่องการลงทุนในหุ้นแบบเรียนลัดได้

Published Date : Aug 03, 2022
Publisher : ชาย กิตติคุณาภรณ์
Category : Economics
Page : 534 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.