เลียนเล่นหุ้นจากข่าว 1

Author : ชาย กิตติคุณาภรณ์
Rating :
เลียนเล่นหุ้นจากข่าว 1...

"วอร์เรน บัฟเฟตต์" และเศรษฐีหุ้นทุกคนเล่นหุ้นแบบเดียวกับที่หนังสือสอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง มุ่งหวังให้คนอ่านเก่ง ไม่ใช่คนเขียนเก่ง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลือกหุ้นลงทุนจากข่าว วิเคราะห์ข่าว ทำความเข้าใจงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อหาหุ้นดี จินตนาการงบการเงินในอนาคตเพื่อตัดสินใจลงทุน หาราคาหุ้นที่จะขึ้นสูงสุดเพื่อขาย พร้อมทั้งตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้นจากข่าวด้วยหลักวิชาและประสบการณ์ 27 ปี

Published Date : Aug 03, 2022
Publisher : ชาย กิตติคุณาภรณ์
Category : Economics
Page : 410 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.