เฟ้นหาหุ้นต่ำกว่ามูลค่า ลงทุนระยะยาว

Author : นายแว่นลงทุน
Rating :
เฟ้นหาหุ้นต่ำกว่ามูลค่า ลงทุนระยะยาว...

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักลงทุนระยะยาวเข้าใจแนวคิดการหาหุ้นเติบโต และสามารถลงทุนยาว ๆ กับหุ้นที่ดีมีอนาคตได้ไม่ยากครับ

Published Date : Aug 03, 2022
Publisher : นายแว่นลงทุน
Category : Economics
Page : 197 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.