เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

Author : พิสิฐ ลี้อาธรรม
Rating :
เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี...

ศตวรรษที่ 21 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เศรษฐกิจของเอเชียมีบทบาทมากขึ้นในขณะที่สหรัฐ ฯ ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของจีนในเวทีโลก สงครามการค้าเป็นเพียงฉากหน้าที่แสดงถึงความตึงเครียดในปี ค.ศ. 2018

Published Date : Aug 03, 2022
Publisher : -
Category : Economics
Page : 332 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.