การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Author : ผศ.ดร. อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร
Rating :
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ...

เมื่อโลกการตลาดได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่ส่งผลให้นักการตลาดต้องตั้งหลักใหม่ คิดใหม่ทำใหม่ เพื่อรับมือกับการทำงานในรูปแบบที่มีความซับซ้อนและรวดเร็วทวีคูณกว่าเดิม นักการตลาดย่อมต้องการหลักคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หนังสือ "การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ" เล่มนี้ จะช่วยเปิดมุมมองในการ "ต่อให้ติด ใกล้ชิดผู้บริโภค ในโลกไร้รอยต่อ" โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications - IMC) เพื่อให้การสื่อสารนี้ช่วย Connect หรือเชื่อมต่อระหว่างนักการตลาดกับผู้บริโภค ซึ่งหากนักการตลาดสามารถ "ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภค" ก็จะสามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสบผลสำเร็จ

Published Date : Nov 24, 2022
Publisher : Expernet
Category : Social Enterprise
Page : 300 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.