รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่องกองทุนรวม

Author : ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และ ภัสรา ชวาลกร
Rating :
รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่องกองทุนรวม...

หนังสือที่แนะนำวิธีการให้เงินออมของท่านงอกเงยผ่านกองทุนรวม โดยได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน ตั้งแต่หลักการลงทุน แนวคิดพื้นฐานสำคัญๆ ในการลงทุนผ่านกองทุนรวม ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน การวิเคราะห์และการเลือกประเภทของกองทุนรวมที่เหมาะสมที่สอดรับกับเป้าหมายทางการเงินและเหมาะกับตัวท่าน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเคล็ดลับวิธีการบริหารจัดการเงินลงทุนของมืออาชีพ หลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์บริหารเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้อัตราผลตอบแทนตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาและประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านกองทุนรวมต่อไป...

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 158 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book