เส้นทางสู่อิสรภาพการเงินอย่างแท้จริง

Author : จักรพงษ์ เมษพันธุ์
Rating :
เส้นทางสู่อิสรภาพการเงินอย่างแท้จริง...

"เส้นทางสู่อิสรภาพการเงินอย่างแท้จริง" เล่มนี้ คือหนังสือที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการเงินอย่างรอบด้าน สามารถวางแผนเส้นทางสู่การมีฐานะที่มั่นคง ผ่าน 46 บทความ ที่อุดมด้วยแง่คิดและวิธีการ ซึ่งจะช่วยนำทางคุณไปสู่อิสรภาพการเงินในแบบที่ต้องการ คุณจะเข้าใจถึงความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน การบริหารสภาพคล่อง ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนำเสนอ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเลือกเส้นทางสู่ความมั่งคั่งด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องเลียนแบบใคร!

Published Date : Dec 01, 2022
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Personal Finance
Page : 224 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.