รู้อะไรไม่สู้รู้จักวางแผนภาษี (หมดอายุการเช่าซื้อ 07/05/2024)

Author : สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CPF
Rating :
รู้อะไรไม่สู้รู้จักวางแผนภาษี (หมดอายุการเช่าซื้อ ...

สำนักพิมพ์ : เช็ก ราคาปก : 285 บาท คุณจะไม่รู้อะไรก็ได้ แต่ต้องรู้จักภาษี เพราะภาษีจะอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ทว่าเรื่องน่าเศร้าของเราทุกคนคือ เรารู้จักที่จะทำมาหากิน ใช้เงิน และเก็บออม แต่เรากลับมีความรู้เรื่องภาษีน้อยมาก เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อผิดๆ ว่า “ตราบใดที่เรายังไม่ทำธุรกิจ ภาษีคือเรื่องไกลตัว”ทำให้ประชาชนคนไทยที่มีรายได้และต้องเสียภาษีไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องเหล่านี้ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อไม่สนใจก็ย่อมไม่ไขว่คว้าหาความรู้ เมื่อไม่รู้แล้วจะนำอะไรไปวางแผนภาษี สุดท้ายคุณก็ต้องเสียภาษีแบบเต็มๆ ทั้งที่ความเป็นจริงคุณสามารถลดหย่อนได้มากมายทั้งยังขอคืนภาษีจากสรรพากรได้อีกด้วย ทว่าคุณเลือกที่จะ “เฉย”และพูดว่า “ไม่รู้เรื่องภาษี” เหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณได้อ่าน รู้อะไรไม่สู้ รู้จักวางแผนภาษี มุมมองของคุณที่มีต่อภาษีจะเปลี่ยนแปลงไป แล้วคุณจะรู้ว่าภาษีไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องเข้าใจยิ่งถ้าคุณนำความรู้ในหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้ในการวางแผนภาษี เชื่อว่ารายรับของคุณจะมากขึ้น รายจ่ายของคุณในเรื่องของภาษีจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

Published Date : May 08, 2023
Publisher : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
Page : 240 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.