หนังสือชุดวิเคราะห์หุ้นราย Sector - หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Author : เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
Rating :
หนังสือชุดวิเคราะห์หุ้นราย Sector - หุ้นกลุ่มพัฒนา...

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นกลุ่มที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพราะมองว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก “ที่อยู่อาศัย” เป็น 1 ในปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต ดังนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรทุกคนก็ยังต

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 148 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 13 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.