เกษียณสบาย สไตล์คนมีลูก

Author : วีระพล บดีรัฐ
Rating :
เกษียณสบาย สไตล์คนมีลูก...

ตามด้วยการเตรียมตัว...สำรวจตัวเองว่าต้องการอะไร หันมองเงินที่มีและสถานะทางการเงินในปัจจุบันว่าอยู่ในตำแหน่งไหน ไกลหรือใกล้จากเป้าหมายที่ต้องการ และคิดหาวิธีที่จะไปให้ถึง ด้วยการคิดวางแผน...ใช้จ่าย อดออม และลงทุน ด้วยทางเลือกเพื่อเป้าหมายเกษียณ ก่อนจะปิดท้ายด้วย...การคิดส่งต่อสิ่งที่มีให้คนที่รักอย่างราบรื่นเรียบร้อย

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 160 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.