เกษียณสบาย สไตล์คนมีลูก

Author : วีระพล บดีรัฐ
Rating :
เกษียณสบาย สไตล์คนมีลูก...

ตามด้วยการเตรียมตัว...สำรวจตัวเองว่าต้องการอะไร หันมองเงินที่มีและสถานะทางการเงินในปัจจุบันว่าอยู่ในตำแหน่งไหน ไกลหรือใกล้จากเป้าหมายที่ต้องการ และคิดหาวิธีที่จะไปให้ถึง ด้วยการคิดวางแผน...ใช้จ่าย อดออม และลงทุน ด้วยทางเลือกเพื่อเป้าหมายเกษียณ ก่อนจะปิดท้ายด้วย...การคิดส่งต่อสิ่งที่มีให้คนที่รักอย่างราบรื่นเรียบร้อย

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 160 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book