แกะรอยขุมทรัพย์หุ้นปันผล

Author : อาภาภรณ์ แสวงพรรค
Rating :
แกะรอยขุมทรัพย์หุ้นปันผล...

หนังสือเล่มนี้แนะนำเคล็ดลับต่างๆ สำหรับการลงทุนในหุ้นปันผล เพราะหุ้นปันผลที่แท้จริงนับเป็นหนึ่งสิ่งที่นักลงทุนแสวงหา ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะค้นพบหุ้นปันผลที่แท้จริงเพื่อการลงทุนยาวๆ แต่ก็ไม่ยากจนหาไม่ได้ ทั้งนี้ต้องให้เวลากับการศึกษา ทำความเข้าใจ ค้นหา เพื่อคัดกรองให้ได้หุ้นปันผลดีๆ ไว้ในพอร์ตการลงทุน ซึ่งหนังสือเล่มนี้เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย ที่สำคัญสามารถนำไปศึกษาต่อด้วยตัวเองและใช้ได้จริง

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 97 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 13 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.