คู่มือ Happy Money Guide ตอน เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน

Author : อลิศรา ฮัววานิช และกฤติยา สุทธิชื่น
Rating :
คู่มือ Happy Money Guide ตอน เคล็ดลับสร้างสุขทางกา...

“คู่มือ Happy Money Guide ตอน เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน” เล่มนี้จะแนะแนวทางง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีบริหารจัดการเงินของตนเองให้ดี ไม่เป็นหนี้ในวันหน้า ส่วนใครที่ยังมีหนี้อยู่ ก็อยากให้เห็นแสงสว่างรำไร มีแรงบันดาลใจที่จะดิ้นให้หลุดจากวังวนแห่งนี้ พร้อมที่จะสร้างเกราะป้องกันทางการเงินให้แข็งแกร่ง ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขทางการเงินในระยะยาวต่อไป

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 54 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.