คู่มือ Happy Money Guide ตอน เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน

Author : อลิศรา ฮัววานิช และกฤติยา สุทธิชื่น
Rating :
คู่มือ Happy Money Guide ตอน เคล็ดลับสร้างสุขทางกา...

“คู่มือ Happy Money Guide ตอน เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน” เล่มนี้จะแนะแนวทางง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีบริหารจัดการเงินของตนเองให้ดี ไม่เป็นหนี้ในวันหน้า ส่วนใครที่ยังมีหนี้อยู่ ก็อยากให้เห็นแสงสว่างรำไร มีแรงบันดาลใจที่จะดิ้นให้หลุดจากวังวนแห่งนี้ พร้อมที่จะสร้างเกราะป้องกันทางการเงินให้แข็งแกร่ง ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขทางการเงินในระยะยาวต่อไป

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 54 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book